Välkommen till MöllerGården - avtalsöversikt Hunddagis

Vänligen läs igenom ALL information noggrannt innan du signerar ditt avtal

* Hundar som kommer hit måste vara försäkrade & vaccinerade även mot kennelhosta. Varje år vill vi ha in en kopia på ert vaccinations intyg & försäkringsbrev.
* Hundar ska hållas hemma om de visar symtom på hosta, inåtdragningar ( som exempelvis noskvalster) överdrivna nysningar, harklingar, diarré, kräkningar, loppor, löss, mask och övriga parasiter mm vi ber er alla att var noga med detta då det smittar mkt!
Kopia på Nytt vaccinations intyg & försäkringsbrev ska lämnas varje år.
OBS HUNDARNA KAN BLI SMITTAD FAST DE ÄR VACCINERADE

Visar det sig att man lämnar sin hund fast den är sjuk och smittar andra kan hundägaren bli ersättningsskyldig för uppkomna kostnader så som tex sanering, brist på inkomst vid stängning.

* Vi kan med omedelbar verkan säga upp aggressiva hundar om vi anser de är en fara för personal el andra hundar.
* Ni blir ersättnings skyldiga om er hund biter skadar en annan hund! därför är det viktigt att ni har en giltig veterinärvårdförsäkring samt en hemförsäkring som täcker sådant. Hunddagisett avtar sig ansvaret för dessa skador. Om ni inte har sådan försäkring står NI själv för hela beloppet.
* Ni är ersättnings skyldiga om er hund har sönder något på dagiset/pensionatet tex: söndertuggade boxväggar, möbler mm.
Hundpensionatet/ dagiset förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god tillsyn, god kontakt & omvårdnad . Rasta hunden regelbundet. DagisHundarna är i rasthagen 4 g per dag.

Dock ska hunden vara välrastad när den kommer till Dagiset/pensionatet.  
Dagiset/pensionatet har rätt att använda sig av praktikanter/ arbetsträning/ volontärer vid rastning & aktivering av hundarna både i hagen och på promenad. Dagiset/ Hundpensionatet har rätt att vid akuta olycksfall eller sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär.
Ägaren ska betala veterinär kostnaden samma dag tex via swish.
Om hunden skadas eller förolyckas under sin vistelse på Dagiset/hundpensionatet är Dagiset/pensionatet skyldig att ersätta uppkomna kostnader för skador, ENDAST om det visas att skadan skett på grund av bristfälligheter i vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från hundpensionatets/ Dagisets sida.

Ersättning utgår i sådant fall ENDAST med det belopp som är hundägarens självrisk, det är därför jätteviktigt att hundägaren åtar sig att ha en GILTIG veterinärvårdförsäkring det är upp till hundägaren att se till så att beloppet på försäkringen inte är förbrukat hundägaren står annars för hela kostnaden.

Avgiften erläggs förskottsvis den 26:de var månad. 3000kr heltid. 2750kr halvtid 2dagar/v. för hundar som delar rum.

Pris 2 hundar heltid 5000kr/mån halvtid 2 bestämda dagar per v 4600kr / mån.

3 hundar heltid 6000kr, halvtid 2 bestämda dagar / v 5000kr.  i priset ingår 1 aktivering per v tex spår, nw, agility, långpromenad,

För övernattning tillkommer en kostnad på 300 kr vardagar / natt & helg 350 kr / dag & hund (MED RESERVATION FÖR PRISFÖRÄNDRING) rödadagar & afton 500kr / dag.
Om avgiften ej betalas i tid har pensionatet rätt att vägra ta emot hunden.
Utebliven avgift berättigar också dagiset att säga upp avtalet till omedelbart. Och en förseningsavgift på 500 kr kommer tas ut.
Hundpensionatet/ Dagiset äger också rätt att vägra ta emot hunden, utan reducerad månadsavgift, om det finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta. Visas det att hunden är el blir sjuk ska den hämtas omedelbart för att inte sprida ev smitta.
Avgiften reduceras ej heller om hundägaren väljer att hålla hunden hemma under egen ledighet eller sjukdom. Avgiften reduceras inte heller vid semester.

Se avgiften som en hyra av plats/ rum den reduceras inte vid tex semester, ledighet, sjukdom el smitta. Pensionatet/ dagiset har öppet året om mån-fredag,rödadagar, helgdagar & afton håller vi stängt.

 2 dagar per år håller vi stängt för utbildning detta ska pensionatet/dagiset meddela senast 1,5 mån innan.
OBS Har ni egna filtar & leksaker med till hundarna ifrån tar sig hundpensionatet ansvaret om dessa blir sönder tuggade försvinner & liknande ( tänk på att märka med hundens namn om ni vill ha med eget. Men detta är inte heller en garanti )
Täcken halsband selar koppel ska även de märkas med hundens namn.
Löptikar är välkomna MEN det är upp till ägaren att i god tid meddela att hunden löper! Under höglöpet SKA tikar vara hemma.  MöllerGårdens Hundcenter från tar sig ansvaret ang löptik ni måste meddela SKRIFTLIGT att tiken är på väg in i löp både via sms och i gruppen på fb i godtid innan.

Tikar i höglöp ska hållas hemma.

Endast dagishundar som har veterinärintyg äter frukost/lunch här.

Valpar får mat mitt på dagen upp till 8 mån.
Obs det är strängt förbjudet att gå in/öppna i rasthagen när det är hundar ute.
När ni hämtar / lämnar själva måste ni se till att ALLA grindar ni går igenom stängs efter er. Ni måste också se till att låsa dörrarna efter er innan och efter öppetid 7.30-17.00

MöllerGårdens Hundcenter har rätt att byta rum och grupper på hundarna allt för att hundarna ska trivas.
2 månads uppsägning av dagis plats (gäller 26-26 då de är sista betaldag).
Dagiset är öppet måndag till fredag . Afton & rödadagar samt 23/12 är dagiset alltid stängt.( vill man lämna då utgår pensionat taxa utöver ordinarie avgiften och bokning måste ske med mig ( Therese)

Allmän info

När ni hämtar / lämnar utanför öppetid 7.30-17.00 måste ni även då se till att ALLA grindar ni går igenom stängs efter er.

Lek/ rastning av hundarna i hagen efter hämtning el vid lämning får ej ske då andra hundar ska ut samt hämtas/lämnas.

OBS För att vi lättare ska kunna lämna inf till er ang tex byte av kod till dörrarna, om vi behöver stänga någon dag pga smitta, renovering mm kommer detta stå i vår slutna FB grupp, så för att ta del av viktig information leta upp guppen Möllergårdens Dagpensionat på fb det är alltså upp till var & en att hålla sig uppdaterad där igenom.

Personal finns på pensionatet mån-fredag helgfria dagar ca 7.30 -17.00 .
Har ni någon att hämta & lämna er hund måste ni meddela oss detta samt att personen får rätt kod & tel nr av er.

Vid hämtning & lämning får endast 1 person gå in i hundstallet & hämta hunden annars stressar ni de andra hundarna som känner sig trängda i sina boxar/rum.
Det är förbjudet att ge godis/ben samt klappa på de andra hundarna låt dom vara och koncentrera er på er egen hund.

Varma Hälsningar Therese & co.Formulärets överkant

 

Dörrkod in *789321*

Obs tryck * för att låsa dörren igen

Det är viktigt ni kikar in på dagpensionat sidan varje måndag morgon INNAN ni lämnar om vi ev bytat kod! Det skriver jag ut på söndagkvällen isf

Tel Therese 0738003136 (ni når mig lättast via sms )

jobb telefon är på 08.30-16.00

Får ni inte tag i mig och det är jätteviktigt kan ni nå Martin på 070-2187337

Bekräfta avtalet

Genom att fylla i formuläret nedan med dina fullständiga uppgifter godkänner du att du noga läst igenom avtalet och tillhörande dokument och godkänner dessa i sin helhet. Att skriva in dina uppgifter och lämna in formuläret är juridiskt bindande. 

Betalning

Betalning sker via bankgiro.

Bankgiro: 801-9374
Märk med hundens namn och Dagis. El via swish 123 20 48 122 märk med hundens namn och dagis

Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.