Dörrkod

*316497*

Slå in koden med * följt av siffrorna och sedan * så öppnas dörren. När ni lämnar platsen trycker ni * för att låsa dörren igen. Vänligen var noga med att LÅS efter er!

Regler

 • Man städar efter sig och plockar undan material man använt.
 • Händer de en olycka (kiss el bajs finns där en flaska med virkon och trasor för uppstädning) det är viktigt att hundarna är välrastade när de kommer !
 • Har man hund som revirmarkerar använd kissskydd!
 • INGA uteskor inne, rekommenderas att ta med inneskor
 • Hallen är kameraövervakad

Kostnad

Antal gånger (max 3 pers)
Pris
1st
350kr
5st
1 500kr
10st
2 000kr

Betalning sker till via swish till MöllerGårdens Hundcenter. 
Du bestämmer själv om du vill utnyttja 1st eller 10st kort. Swisha enligt nedanstående information och var noga med märkningen.

Swish-nummer: 123 204 8122

Märk din betalning med: För- & Efternamn + hall

Avtalsvillkor

 1. Betalning & Bokning
  Betalning sker till MöllerGårdens swish och skall erläggas i samband med bokningen. I Bokningsbekräftelsen finns en länk med information kring hur du betalar. Obetalda besök debiteras med straffavgift på 500kr. Bokningen är bindande och om avbokning ej sker minst 12h innan bokat besök debiteras besöket i sin helhet. Avbokning sker via länken i bekräftelsemejlet som skickas ut vid bokning.
 2. Priser
  Angivna priser gäller om inget annat avtalats skriftligen med personal på MöllerGården. Om betalning ej finns MöllerGården tillhanda vid besöket har MöllerGården rätt att kräva betalning via t.ex. faktura. Ej betala besök riskerar att drivas vidare till inkasso/Kronofogden. Priser anges inklusive moms.
 3. Kundens ansvar
  Kunden ansvarar för att använda och vårda lokalerna i sådant skick så att dem är likvärdiga med när besöket började. Detta innebär att varje person t.ex. städar och plockar undan efter sig. Hunden skall vara fullt frisk vid besöket och väl rastad. Om Kunden inte sköter om lokalerna och materialet på dugligt sätt debiteras straffavgift om 500kr utöver ordinarie besök.
 4. MöllerGårdens Ansvar
  MöllerGården ansvarar för att tillhandahålla en säker och trygg miljö utefter bästa förmåga för alla besökare. 
 5. Ansvarsfriskrivning
  Kunden förstår och accepterar att användning av hundsimmet sker på egen risk. Företaget ansvarar inte för eventuella skador på kunden, kundens hund eller förlust av egendom. Kunden ansvarar för att ha en giltig och tillräcklig försäkring för sin hund.
 6. Kameraövervakning
  Kunden är införstådd och godkänner att anläggningen är kameraövervakad och att syftet med detta är att styrka säkerheten för både Kund och lokaler.