Dörrkod

*789321*

Slå in koden med * följt av siffrorna och sedan * så öppnas dörren. När ni lämnar platsen trycker ni * för att låsa dörren igen. Vänligen var noga med att LÅS efter er!

Regler Vattentrask

 1. Betalning & Bokning
  Betalning sker till MöllerGårdens swish, kontant, kort el via klarna och skall erläggas innan besöket. I Bokningsbekräftelsen finns en länk med information kring hur du betalar. Obetalda besök debiteras med straffavgift på 500kr. Bokningen är bindande och om avbokning ej sker minst 12h innan bokat besök debiteras besöket i sin helhet. Avbokning sker via länken i bekräftelsemejlet som skickas ut vid bokning.
 2. Priser
  Angivna priser gäller om inget annat avtalats skriftligen med personal på MöllerGården. Om betalning ej finns MöllerGården tillhanda vid besöket har MöllerGården rätt att kräva betalning via t.ex. faktura. Ej betala besök riskerar att drivas vidare till inkasso/Kronofogden. Priser anges inklusive moms.
 3. Kundens ansvar
  Kunden ansvarar för att använda och vårda lokalerna i sådant skick så att dem är likvärdiga med när besöket började. Detta innebär att varje person t.ex. städar och plockar undan efter sig. Hunden skall vara fullt frisk vid besöket och väl rastad. Om Kunden inte sköter om lokalerna och materialet på dugligt sätt debiteras straffavgift om 500kr utöver ordinarie besök.
 4. Om Vattentrasken skadas är kunden betalningsansvarig att betala för den uppkomna skadan.
 5. MöllerGårdens Ansvar
  MöllerGården ansvarar för att tillhandahålla en säker och trygg miljö utefter bästa förmåga för alla besökare. 
 6. Ansvarsfriskrivning
  Kunden förstår och accepterar att användning av Vattentrasken sker på egen risk. Företaget ansvarar inte för eventuella skador på kunden, kundens hund eller förlust av egendom. Kunden ansvarar för att ha en giltig och tillräcklig försäkring för sin hund.
 7. Kameraövervakning
  Kunden är införstådd och godkänner att anläggningen är kameraövervakad och att syftet med detta är att styrka säkerheten för både Kund och lokaler.

Kostnad

Antal
Pris (själv)
5ggr
2 000kr
10st
2 800kr

Betalning sker till via swish till MöllerGårdens Hundcenter.  Du kan även betala via Klarna på plats hos MöllerGården.
Du bestämmer själv om du vill utnyttja 1st eller 10st kort. Swisha enligt nedanstående information och var noga med märkningen.

Swish-nummer: 123 204 8122

Märk din betalning med: För- & Efternamn + sim

Avtalsvillkor

 1. Betalning & Bokning
  Betalning sker till MöllerGårdens swish, kontant, kort el via klarna och skall erläggas innan besöket. I Bokningsbekräftelsen finns en länk med information kring hur du betalar. Obetalda besök debiteras med straffavgift på 500kr. Bokningen är bindande och om avbokning ej sker minst 12h innan bokat besök debiteras besöket i sin helhet. Avbokning sker via länken i bekräftelsemejlet som skickas ut vid bokning.
 2. Priser
  Angivna priser gäller om inget annat avtalats skriftligen med personal på MöllerGården. Om betalning ej finns MöllerGården tillhanda vid besöket har MöllerGården rätt att kräva betalning via t.ex. faktura. Ej betala besök riskerar att drivas vidare till inkasso/Kronofogden. Priser anges inklusive moms.
 3. Kundens ansvar
  Kunden ansvarar för att använda och vårda lokalerna i sådant skick så att dem är likvärdiga med när besöket började. Detta innebär att varje person t.ex. städar och plockar undan efter sig. Hunden skall vara fullt frisk vid besöket och väl rastad. Om Kunden inte sköter om lokalerna och materialet på dugligt sätt debiteras straffavgift om 500kr utöver ordinarie besök.
 4. Om Vattentrasken skadas är kunden betalningsansvarig att betala för den uppkomna skadan.
 5. MöllerGårdens Ansvar
  MöllerGården ansvarar för att tillhandahålla en säker och trygg miljö utefter bästa förmåga för alla besökare. 
 6. Ansvarsfriskrivning
  Kunden förstår och accepterar att användning av Vattentrasken sker på egen risk. Företaget ansvarar inte för eventuella skador på kunden, kundens hund eller förlust av egendom. Kunden ansvarar för att ha en giltig och tillräcklig försäkring för sin hund.
 7. Kameraövervakning
  Kunden är införstådd och godkänner att anläggningen är kameraövervakad och att syftet med detta är att styrka säkerheten för både Kund och lokaler.